UA-116135627-1
top of page

"תחשוב טוב, יהיה טוב"
קיבלתי הודעה זו, היא מתאימה לעשייה שלי. מובא בספר שיחות הר"ן בסימן ח': "כשלומדין מילי דפורענותא, כגון כשלומדין הלכות אבלות וכיוצא, אין לעיין שם הרבה כי אין צריכין להעמיק המחשבה במקומות כאלו כי המחשבה יש לה תוקף גדול כמבואר במקום אחר (ליקוטי מוהר"ן סימן קצ"ג) ועל כן צריכין לעבור במהירות במקומות כאלו".


ובסימן ס"ב שם כתב: "דע שיש בבני אדם סגולות גדולות כי יכולין לפעול על ידי מחשבתם מה שהם חושבים..."


ולכן הזהיר מאד שלא להעמיק את המחשבה בדברים של פורענות כגון הלכות אבילות וכיוצא בזה כי ברגע שמעמיק המחשבה באותם דברים רעים וקשים ח"ו עלול לגרום להם להימשך אל תוך חייו.


ואם כך הדבר במידת פורענות כל שכן שכאשר נעמיק מחשבתנו בדברים החיוביים והטובים לחיים כגון שפע, בריאות, הצלחה, שמחה, שגשוג וכו'... ודאי וודאי שנוכל למשוך את כל אותם דברים טובים אל תוך חיינו שהרי לימדונו חז"ל הקדושים ש"מרובה מידה טובה ממידת פורעות פי 500" וכן "מידה טובה ממהרת לבוא ממידת פורענות".


ואם כן קל וחומר בן בנו של קל וחומר שכאשר נרגיל את עצמנו לדלג מהר על כל המחשבות השליליות שבחיינו ולא נעמיק לנבור בתוכם שוב ושוב אלא מיד נחליף אותם במקבילה החיובית שלהם ושם ניתן את כל האנרגיה המיקוד ותשומת הלב שלנו, לא די שנרגיש טוב יותר וניהיה יותר שמחים וחיוניים ונוכל לנוע לפעולות טובות יותר וכו'... אלא שגם נוכל לפעול במישור המטא פיזי ולגרום לכל אותם דברים טובים להירקם אל תוך חיינו במציאות הפיזית ולגרום למחשבות הטובות להפוך למציאות חיה ורוטטת בתוך חווית החיים שלנו.


ומי מאיתנו לא היה רוצה בכך?


כל שעלינו לעשות הוא להתחיל להיות מודעים למחשבות שחולפות ומתרוצצות בתוך מוחנו וליטול שליטה עליהם, וזה יותר קל ממה שנראה לנו, כמבואר. מיינדפולנס עוזר לכך.


"המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו, למקום שהוא רוצה. כי אי אפשר לשתי מחשבות שיהיו ביחד כלל. ועל כן, גם אם לפעמים הולכת המחשבה ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים, הרי עדיין ביד האדם להטותה בכל עת אל דרך הישר, לחשוב מה שראוי לחשוב.


והוא ממש כמו סוס הפונה מן הדרך וסר לדרך אחר, שתופסים אותו באפסר וכדומה ומחזירים אותו בעל כרחו אל הדרך הרצוי, כמו כן עם המחשבה ממש, שיכולים לתפסה בעל כרחה ולהשיבה אל הדרך הראוי". (ליקוטי מוהר"ן ח"ב סימן נ').


כיון שאי אפשר לחשוב שתי מחשבות יחד כל שעלינו לעשות הוא להחליף את המחשבה השלילית במחשבה טובה וחיובית, תתחילו להתאמן על זה ותראו פלאות.


שיהיה המשך יום מלא בשליטה במחשבות ונזכה לחשוב רק בדברים טובים וחיוביים ולמשוך אל תוך חיינו שפע של ברכה וישועות אגדיות.


באהבה

הנושמת10 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page